Zasady rejestracji i udzielania porad lekarskich

W naszych placówkach możecie Państwo dokonać rejestracji na wizytę w następujący sposób:

poprzez utworzone przez Państwa konto pacjenta: https://erejestracja.vitamedprzychodnia.pl/Portal/Account/LogOnDefault 

 

Porady realizujemy bezpośrednio na terenie naszych placówek.

Grafik przyjęć naszych lekarzy znajdą Państwo tutaj:

- Chylonia,

- Pustki Cisowskie.

W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość uzyskania teleporady.

 

rejestrowanie sie

Teleporady są możliwe w przypadku:

 • podejrzenia zakażenia SarsCoV2 ( Covid 19),

 • potrzeby otrzymania recepty na stałe leki (o ile lekarz posiada dokumentację potwierdzającą ich przyjmowanie),

 • potrzeby otrzymania wniosku na wyroby medyczne w przypadku ich kontynuacji (o ile lekarz posiada dokumentację medyczną potwierdzającą taką potrzebę),

 • otrzymania zaświadczenia o chorobach i leczeniu (wyłącznie na podstawie posiadanej przez lekarza dokumentacji medycznej).

 

Teleporady są realizowane w terminie nie późniejszym niż kolejny dzień roboczy od zgłoszenia lub innym terminie uzgodnionym z pacjentem, w godzinach pracy lekarza. Lekarz podejmuje 3 próby kontaktu z chorym, brak kontaktu zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej.

W trakcie teleporady lekarz poprosi Państwa o potwierdzenie tożsamości, w przypadku braku takiej możliwości teleporada zostanie przerwana.

W trakcie teleporady Pacjent może uzyskać:

 • zalecenia lekarskie

 • e-recepty

 • e-skierowania

 • wniosek na wyroby medyczne w przypadku kontynuacji

 • lub zalecenie zgłoszenia się osobiście na wizytę ( o ile w trakcie rozmowy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości odnośnie stanu zdrowia pacjenta lub przyjmowanych przez niego leków)

   

Podstawy prawne uzyskania teleporady:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1395)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043)