Badania laboratoryjne

krew w probówceNZOZ Vita-Med oferuje dwa punkty pobrań materiałów do badań laboratoryjnych:

  • w Przychodni przy ul. Wejherowskiej 59 (w ramach Laboratorium Diagnostyka) – godziny pobrań 6.30-13.30,

  • w Przychodni przy ul. Czeremchowej 1 – godziny pobrań 7.00-8.00.

Materiał do badań jest pobierany przez wykwalifikowany personel, który dba o zapewnienie miłej atmosfery i spokojnego przebiegu procedury pobrania zarówno u dorosłych jak i dzieci.

 

Przygotowanie do badań:

  • zaleca się, aby krew do badań była pobierana w godzinach porannych (w przypadku niektórych badań dopuszcza się możliwość pobrania w późniejszych porach wyłącznie zgodnie z zaleceniem lekarza) zaleca się (o ile nie ma innych wskazań), aby przed pobraniem krwi zachować min 12-godzinną przerwę w przyjmowaniu posiłków, należy unikać tłustych pokarmów, a 2-3 dni przed badaniem nie spożywać alkoholu,

  • mocz do badania oddajemy z porannej mikcji z tzw. środkowego strumienia (pierwszą porcję oddajemy do toalety, a kolejną do uprzednio przygotowanego pojemnika, który można pobrać z Laboratorium Diagnostyka lub z Rejestracji w przychodniach),

  • test obciążenia glukozą– na badanie należy zgłosić się rano na czczo, trwa ono od 1 do 2 godzin (zależnie od typu krzywej zleconej przez lekarza) i czas ten pacjent spędza w poczekalni punktu pobrań (wykluczone jest opuszczenie poczekalni np. celem spaceru ponieważ w istotny sposób wpłynie to na wynik badania),

  • kał do badań pobieramy przy pomocy łopatki umieszczonej w specjalnie do tego celu przygotowanym pojemniku, powinien on pochodzić z różnych miejsc tej samej porcji kału, do badań mikrobiologicznych i mykologicznych należy użyć pojemników jałowych.

Pozostałe, szczegółowe zalecenia odnośnie przygotowania do badań laboratoryjnych znajdą Państwo na stronie Laboratorium Diagnostyka lub uzyskują bezpośrednio w gabinecie lekarskim lub punkcie pobrań.