POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to pierwszy filar opieki medycznej w Polsce. Przychodnie POZ stanowią podstawę organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia i są miejscem, w którym ubezpieczeni pacjenci otrzymują darmowe porady lekarskie oraz korzystają z bezpłatnych badań diagnostycznych i profilaktycznych. Do głównych zadań tego rodzaju placówek ochrony zdrowia należy:

  • świadczenie usług medycznych na poziomie podstawowym,
  • koordynacja opieki zdrowotnej,
  • zapobieganie chorobom i promowanie zdrowia,
  • świadczenie opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi.

Przychodnia POZ jest pierwszym punktem kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Zapraszamy Państwa do naszych oddziałów Chylonia i Pustki Cisowskie, gdzie otrzymają Państwo szybką i skuteczną pomoc lekarską, pielęgniarską i wsparcie w zakresie rehabilitacji.

Gabinet zabiegowy, numer telefonu: 58 743 16 30

lekarz z tabletem