;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Vita-Med Centrum Opieki Medycznej

 

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Vita-Med

Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o.Gdynia 81-049 , ul. Wejherowska 59 zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Gdynia 81-049 , ul. Wejherowska 59. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Inspektora ochrony danych pisząc na adres: vita-med-gdynia@wp.pl lub ma adres pocztowy z dopiskiem "Inspektor ochrony danych osobowych"

 

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

 

Powrót

Kontakt

Vita-Med
Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 59
81-049 Gdynia

tel.: 58-664-39-19,58-623-08-26,58-623-07-71
fax.: 58-667-41-15
e-mail: vita-med-gdynia@wp.pl vita-med-pustki@wp.pl